Login Clienţi

Termeni contractuali in baza carora se acorda serviciile de localizare.
Daca aveti obiectii la acest contract va rugam sa ne contactati in prealabil.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului il reprezinta livrarea unui numar de ____ echipamente GPS model __________ la pretul de ___ euro +TVA, si accesul prin internet la platforma software ce permite localizarea pe harta si raportarea unor evenimente la autovehiculele care au montat aceste echipamente GPS, in baza unui serviciu preplatit (de tip "prepaid").

2. VALOAREA SI DURATA CONTRACTULUI

2.1. Abonamentul la serviciul de localizare prin GPS cu toate costurile si toate rapoartele incluse: __ euro + tva/ lună / echipament pentru echipamentele cu trafic national si  __  euro + tva/ lună / echipament pentru echipamentele cu trafic international.

2.2. Servicii incluse in abonament: localizarea pe hartă in timp real, acces la toate rapoartele disponibile in sistem, costul cu cartela SIM din aparat.

2.3. Abonamentul include receptia, stocarea si afisarea pe harta a datelor transmise de la echipamentele GPS instalate pe vehiculele beneficiarului. Se transmit pozitii la intervale prestabilite, atat timp cat vehiculul este in miscare si motorul vehiculului este pornit.

2.4. Sunt disponibile rapoarte detaliate petru fiecare autovehicul in parte, unde se pot determina, pe orice perioadă, timpul cat vehiculul/utilajul a fost pornit/oprit, distanţele si traseele parcurse.

2.5. In abonament a fost cuprins un discount lunar de 1 Euro/GPS, fara TVA, pentru acceptul clientului de a-si lipi pe vehicule un autocolant de dimensiuni reduse (20/5 cm) cu textul "Localizat GPS prin LocalizareGratis.ro", clientul avand obligatia sa transmita o poza cu autocolantul lipit pe fiecare masina (in caz contrar se anuleaza discountul de 1 euro care se va adauga la abonament).

3. MODALITATI DE PLATA
3.1. Abonamentele se platesc in RON, in avans, pe minim o luna, pe baza facturilor proforme emise de furnizor.
3.2. Perioada de facturare se calculeaza de la data emiterii proformei, pe perioada facturata.

3.3. Furnizorul va emite factura fiscala dupa incasarea platii proformei.

3.4. Pentru sumele exprimate in euro, platile se vor face in ron la cursul de schimb de la Raiffeisen (~BNR+1.25%)

4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
4.1. Sa efectueze plata echipamentelor si abonamentelor la termenele de plata stabilite conform prezentului contract si a Actelor Aditionale.

4.2.  Sa nu transmita orice datele de acces la sistemul de localizare sau a unui echipament GPS catre un tert, (potential) concurent al Furnizorului, care ar putea avea ca efect copierea tehnologiei Furnizorului. In acest caz Furnizorul poate solicita daune interese.

4.3. Utilizarea serviciului de localizare auto prin GPS se face prin intermediul platformei WEB disponibila pe site-ul LocalizareGratis.ro sau un alt domeniu sau subdomeniu comunicat de Furnizor.

4.4. Beneficiarul nu are nici un fel de pretentii de natura financiara asupra unor posibile urmari ale folosirii necorespunzatoare sau cu rea vointa ale serviciilor de mai sus de catre o persoana care a primit de la Beneficiar numele de utilizator si parola aferente si care pot sa atraga dupa sine solicitari de daune-interese din partea unor terti sau ale Beneficiarului.

4.5.  Instalarea aparatelor cade in sarcina Beneficiarului, si se va face conform instructiunilor de montaj puse la dispozitie de furnizor.
(montarea este foarte usoara si o puteti face dvs., sau puteti apela la unul din colaboratorii nostri din tara la aprox 15 euro/ echipament.

4.6. Beneficiarul nu va modifica parametrii de functionare a aparatelor GPS, nu va scoate sau folosi cartela de comunicatie din aparat in alt scop.

4.7. Livrarea aparatelor se face prin firma de curierat "Urgent Cargus SA", sau Fan Curier, si este GRATIS pentru toate localizatile unde firma de curierat are puncte de livrare si nu percepe KM suplimentari.
Lista localitatilor unde livreaza Urgent Cargus este disponibila la adresa https://www.urgentcargus.ro/despre-noi/excelenta-operationala/ iar a localitatilor unde livreaza Fan Curier :https://www.fancourier.ro/acoperire/

4.8. La comenzile cu plata "ramburs la curier", livrarea aparatelor este GRATIS iar destinatarul va achita doar taxa de ramburs (12 ron).

4.9. Firmele de taxi care au nevoie de adeverinta pentru RAR, sunt obligate sa plateasca abonamentul pe minim 12 luni.

5. OBLIGATIILE FURNIZORULUI
5.1. Furnizorul se obliga sa pastreze valoarea abonamentului in euro pe o perioada de minim 2 ani.

5.2. Furnizorul se obliga sa pastreze secretul tuturor datelor purtand mentiunea "confidential" comunicate de Beneficiar.

 

5.3 Accesul prin platforma software la datele obtinute ca urmare a instalarii sistemelor GPS pe autovehiculele Beneficiarului, se face in mod securizat pe baza de Nume utilizator(email) si parola, si datele sunt confidentiale.

5.4. Furnizor va pastra baza de date cu informatiile legate de trasele parcurse de vehicule pentru o perioada de 2 ani de zile.

 

5.5. Furnizor va sterge din baza de date informatiile beneficiarului, in urma unei cereri scrise a acestuia, trimisa in original la adresa furnizorului, in conformitate cu Termenii de confidentialitate.

5.6. Furnizorul se obliga sa acorde suport tehnic Beneficiarului in termen de maxim 2 zile lucratoare de la orice cerere transmisa prin sistemul de asistenta cu tichete disponibil din interfata web: http://www.localizaregratis.ro/asistenta/

6. PENALIZARI
6.1. Orice intarziere fata de termenele prevazute in contract, atat la Beneficiar, cat şi la Furnizor, şi care nu se datoreaza unor cazuri de forta majora, sunt supuse penalizarilor de 0.2% pe zi de intirziere, aplicat la suma restanta. In cazul in care se intirzie platile pe o perioada mai mare de 30 de zile atunci Furnizorul are dreptul sa sisteze furnizarea serviciului de localizare, fara notificare prealabila sau obtinerea unei hotariri judecatoresti.

6.2. Furnizorul va emite facturi lunare cu privire la plata abonamentului ce vor avea o scadenta de 7 zile de la data emiterii. Facturile se vor emite catre beneficiar prin e-mail.

6.3. Contul se poate dezactiva pe o perioada nedeterminata la cererea beneficiarului, sau in urma neplatii abonamentului dupa o perioada de 30 de zile de la data scadenta a facturii.

6.4. Re-activarea contului dezactivat, va fi posibila dupa achitarea taxei de re-activare de 20 euro +TVA / pentru fiecare autovehicul.

6.5. Reactivarea contului dezactivat implica si inlocuirea SIM-ului de comunicare din aparat. Pentru aceasta operatie, beneficiarul are obligatia sa trimita aparatele la sediul furnizorului. Costurile aferente inlocuirii cad in sarcina beneficiarului.

6.6. Contul se poate suspenda la cererea beneficiarului, pe o perioada de maxim 3 luni pe an, cu plata unui abonament redus la 50% pentru fiecare autovehicul. Reactivarea contului asftel suspendat NU necesita plata taxei de re-activare de 20 euro, si nici inlocuirea SIM-ului de comunicare (acesta ramanand activ).

6.7. In perioada in care contul este suspendat sau dezactivat, datele vehiculului nu sunt salvate in sistem.

6.8. In cazul in care beneficiarul va scoate cartela SIM din aparat si o va folosi in alte scopuri, contul va fi dezactivat si beneficiarul va plati furnizorului costurile aditionale conform facturii de la furnizorul de servicii GSM.

6.9 In cazul dezactivarii, furnizorul nu returneaza suma platita in avans pentru perioada de abonament nefolosita.

7. GARANTII

7.1. Aparatele de localizare GPS fac obiectul garantiei oferite conform facturii de vanzare si certificatului de garantie.

7.2. Pentru rezolvarea defectelor aparute in perioada de garantie, beneficiarul va asigura demontarea si expedierea la furnizor a echipamentului defect.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora asa cum este ea definita de sistemul de drept roman, exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

8.2. Partea care invoca forta majora va notifica in scris aceasta situatie celeilalte parti in termen de 15 zile de la aparitia fortei majore.

9. LITIGII

9.1. Toate disputele sau diferendele de orice fel, care ar putea surveni in legatura cu prezentul contract şi care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabila intre partile contractante, vor fi supuse spre solutionare instantei de drept competente de la sediul Furnizorului. Partile isi rezerva dreptul de a solicita emiterea ordonantei de Plata conform prevederilor OUG nr. 119/2007.

10. DISPOZITII FINALE

10.1. Completarile si modificarile prezentului contract sunt valabile şi opozabile intre partile contractante numai daca ele sunt cuprinse intr-un document scris, datat şi semnat de ambele parti.

10.2. Beneficiarul nu va solicita pe nici o cale despagubiri de la Furnizor pentru pagube cauzate de actiuni din afara limitelor de control şi responsabilitatilor asumate de Furnizor prin acest contract.

10.3. Furnizorul nu poate fi facut raspunzator de functionarea deficienta a sistemului de localizare din cauze de utilizare necorespunzatoare a echipamentelor, sau datorita deciziilor autoritatilor legislative sau guvernamentale in legatura cu obiectul contractului.

10.4. In cazul in care au loc intreruperi ale liniilor de comunicatii terestre sau prin satelit, intreruperi de semnale de radiocomunicatii GSM, lipsa semnalului GPS, etc., indiferent de cauza, sistemul de localizare poate sa nu functioneze. In aceste cazuri Furnizorul nu poate fi facut responsabil si se obliga sa depuna toate diligentele necesare pe langa furnizorii de servicii pentru inlaturarea situatiilor neprevazute mentionate anterior.

10.5. Contractul inceteaza in cazul in care partile hotarasc de comun acord acest lucru sau una din parti solicita acest lucru in scris cu 30 de zile inainte, si cu conditia respectarii tuturor celorlalte clauze din contract.

10.6. Beneficiarul accepta trimiterea facturilor prin e-mail (posta electronica), Confirmarea de primire se va efectua tot prin e-mail (posta electronica) Beneficiarul declara si accepta ca factura emisa de catre Furnizor si orice copii sau extrase pastrate de catre Furnizor in format electronic pentru care s-a primit confirmare de primire, inclusiv in format electronic, constituie dovada totala si imediata a facturii/datoriei neplatite a Beneficiarului catre Furnizor.

10.7. Facturile circula fara semnatura si stampila conform articolului 155(6) Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

 

10.8. Termenii legati de Confidentialitatea si protectia datelor se gasesc detaliati in aceasta pagina https://localizaregratis.ro/gdpr.html

 

S.C. COMPUTER FORCE SRL este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0025300; Numar infochiosk: 559847339420; Data: 09/11/2016